Gekoesterde Kunst – tekeningen en schilderijen uit particulier bezit 2018-03-05T10:21:38+00:00

Thematentoonstelling ‘Gekoesterde Kunst’

Onze voorjaarstentoonstelling bestaat uit tekeningen en schilderijen die verworven zijn uit particulier bezit. Kunst met een familieverhaal, kunst met passie verzameld, kunst van een en dezelfde kunstenaar of juist met de nadruk op een stroming.

We tonen bijvoorbeeld werken uit de privé collectie van de kunsthandelaren Harts en Saam Nijstad. Een prachtige serie van Theo van Hoytema, dier- en natuurvoorstellingen, waarvan er drie gemaakt zijn op Texel tijdens zijn verblijf aldaar in 1911. En een schilderij van Jacobus van Looy, gemaakt in Marokko in 1902. Lees hier een artikel over de broers Nijstad in NRC n.a.v. het overlijden van Saam Nijstad in 2011.

Verder een aquarel van Jan Hendrik Weissenbruch, een intiem landschap met koeien, dat al meer dan veertig jaar in de familie is. Aangekocht in 1979 bij kunsthandel P. Albricht te Velp. En een aquarel van Anton Mauve, afkomstig van een collectie uit New York.

Interessant ook is de collectie van W. Hoogendijk. Voornamelijk vroeg twintigste eeuwse kunst. Kunstenaars als Jacob Bendien en Ger Ladage, een tekening van Lodewijk Schelfhout uit 1908, vroege tekeningen van Chris Beekman, nog aangekocht door Hoogendijks vader die handelaar in oude kunst was in Amsterdam. De  verkoopopbrengst van de collectie W. Hoogendijk komt geheel ten goede aan de Stichting Aarde. Deze stichting staat voor een samenleving waar geld weer middel in plaats van doel wordt. Met aandacht voor klimaat, milieu en leefomgeving.

Vorig jaar hebben we een succesvolle tentoonstelling gewijd aan Simon Moulijn uit de collectie van de erven. Wij hebben nog een aantal werken van hen in de verkoop gekregen.

Als kunsthandelaar heb je soms bijzondere ontmoetingen. Via via kwam ik in contact met een gepassioneerde verzamelaar. Om een ontwikkelingsproject te kunnen financieren mogen wij een aantal werken uit zijn collectie verkopen. Een aquarel van H.W. Mesdag bijvoorbeeld,  en schilderijen van Jozef Israëls, Louis Apol, Cornelis Vreedenburgh, Leo Gestel, Co Breman en Dirk Smorenberg. En nog een aantal toonaangevende namen.

De tentoonstelling wordt op zaterdag 24 maart om 15 uur geopend door Peter Godefrooij, oud-directeur Academie voor Beeldende Kunsten Arnhem.

Overige tentoonstellingsdagen: Zondag 25 maart en het Paasweekend vrijdag 30 maart tot en met maandag 2 april van 12 tot 17 uur
Waar : Hein A.M. Klaver Kunsthandel  | August Janssenweg 7 in BAARN

Kijkt u hieronder voor een impressie van de ‘gekoesterde kunst’!

Piëta

J. Sluijters (‘s-Hertogenbosch 1881 – 1957 Amsterdam), aquarel, 31 x 43 cm, gesigneerd rechts boven
Herkomst : Collectie Hoogendijk Utrecht

Kaketoe en goudfazant

S. Schellink (Utrecht 1876 – 1958 Den Haag), zwart en gekleurd krijt, 48 x 33,5 cm, verso : goudfazant. Aan twee zijden gesigneerd en 55 – 35.
Herkomst : Collectie Nijstad, Lochem.

Roodbonte koe

J. Voerman Sr. (Kampen 1857 – 1941 Hattem), olieverf op paneel,  13 x 18 cm, gemonogrammeerd rechts onder

Twee danseressen

P. Cornelis de Moor (Rotterdam 1866 – 1953 New York), zwart en gekleurd krijt, 24 x 29,5 cm, gesigneerd rechts onder
Herkomst : collectie W. Hoogendijk

Waterval ‘Hendeckfall’ in Zwitserland

J. Toorop (Poerworedjo 1858 – 1928 Den Haag), zwarte inkt met bruine wassing, 13,5 x 9 cm, gesigneerd en gedateerd rechts onder 18-8-1900
Briefkaart gericht aan de burgemeester van Katwijk.
Herkomst : privé collectie Nederland

Vrouwenportret

Chris Beekman (Den Haag – 1887 – 1964  Blaricum), zwart krijt, 42,5 x 29 cm, gemonogrammeerd en gedateerd rechts onder 1905
Herkomst : collectie W. Hoogendijk

Jongensportret

Chris Beekman (Den Haag – 1887 – 1964  Blaricum), zwart krijt, 39 x 26 cm, gesigneerd  rechts onder
Herkomst : collectie W. Hoogendijk

Zelfportret

J. Teixeira de Mattos (Amsterdam 1892 – 1971 Parijs), Oost indische inkt op papier, 24,5 x 28 cm
Herkomst : collectie W. Hoogendijk

Twee vlaamse gaaien

A.J. van ’t Hoff (Den Haag 1893 – 1939 Wassenaar), zwart krijt en aquarel, 25 x 44,5 cm, gesigneerd en gedateerd rechts onder 1934.
Herkomst : collectie W. Hoogendijk

Zelfportret

J. Sluijters (‘s-Hertogenbosch 1881 – 1957 Amsterdam), zwart krijt en aquarel, gemonogrammeerd midden links.
Herkomst : Collectie Hoogendijk Utrecht

Landschap met boer in Fontenay

L. Schelfhout ( Den Haag 1881 – 1943 Amstelveen), Oost Indische inkt, 34 x 33,5 cm, gesigneerd links onder Louis Schelfhout Fontenay 1908
Herkomst : collectie W. Hoogendijk

De Helderkamp te Winterswijk

S. Moulijn (Rotterdam 1866 – 1948 Den Haag), olieverf op doek, 26 x 32,5 cm, gemonogrammeerd links onder. Op achterzijde geannoteerd De Helderkamp te Winterswijk.
Herkomst : erven S. Moulijn
De Helderkamp was de burgemeesterswoning. Zie de afbeelding van Oud-Winterswijk. Deze is gedateerd 1885. Moulijn heeft het werk later gemaakt, vermoedelijk rond de jaren twintig.

Bosgezicht

S. Moulijn (Rotterdam 1866 – 1948 Den Haag), olieverf op doek, 75 x 100 cm, gemonogrammeerd rechts onder en gedateerd 1932.
Herkomst : erven S. Moulijn

Meerkoet en fuut

Th. van Hoytema (1863 – Den Haag – 1917), zwarte inkt, 26 x 22 cm, gesigneerd links onder en gedateerd 1914.
Herkomst : Collectie Nijstad, Lochem.

Bloementuin

Th. van Hoytema (1863 – Den Haag – 1917), zwart krijt en gekleurd krijt, 25 x 36 cm, rechts onder gedateerd 10 okt XII
Herkomst : Collectie Nijstad, Lochem.

Moedergans met haar kuikens

Th. van Hoytema (1863 – Den Haag – 1917), zwart krijt en aquarel, 32,5 x 48,5 cm
Herkomst : collectie Nijstad, Lochem

Vechtplaats bij Wa(a)lenburg, Texel

Th. van Hoytema (1863 – Den Haag – 1917), zwart krijt en aquarel, 26 x 46 cm, gedateerd 25.4. XI en geannoteerd Vechtplaats bij Walenburg Texel, atelier van Hoytema R.N.R.H.
Herkomst : Collectie Nijstad, Lochem.

Waalenburg ligt in het midden van Texel. Vroeger was dit een kweldergebied. Nu nog zie je de sporen ervan terug in het landschap, zoals de oude kreken. De polder is ontstaan in 1654 door aanleg van de Ruigendijk. Natuurmonumenten kocht in 1909 hier het eerste stukje natuur op het eiland Texel aan. Toen Theo Van Hoytema het gebied in 1911 bezocht was het dus al eigendom van Natuurmonumenten.

Vogels op het wad, Texel

Th. van Hoytema (1863 – Den Haag – 1917), zwart krijt, 33,5 x 50,5 cm, gesigneerd links onder en gedateerd 19.4 XI
Herkomst : Collectie Nijstad, Lochem.

Vogel aan de waterkant

Th. van Hoytema (1863 – Den Haag – 1917), zwart en gekleurd krijt, 25 x 35 cm, gesigneerd links onder
Herkomst : Collectie Nijstad, Lochem.