Verkade, Jan HUIDIGE COLLECTIE 2018-02-25T12:10:12+00:00

terug naar huidige collectie per kunstenaar

Jan Verkade

Zaandam 1868 – 1946 Beuron Frankrijk

Jan Verkade groeide op in Zaandam. Zijn vader was Ericus Gerhardus Verkade, oprichter van de bekende koek- en beschuitfabriek Verkade.

Hij was een van de weinige Nederlandse kunstenaars die daadwerkelijk deelnam aan de Parijse avant-garde van rond 1900. Jan Verkade sloot er vriendschap met Paul Gauguin en Paul Sérusier. De laatste introduceerde Jan Verkade bij Les Nabis, een groep schilders waartoe o.a. Pierre Bonnard, Félix Vallotton en Edouard Vuillard behoorden. Met de Hebreeuwse naam ‘Nabi’- profeet – wilden de jonge kunstenaars er uitdrukking aan geven dat ze zichzelf zagen als profeten van de nieuwe kunst. Hij vormde hierdoor een schakel tussen de Franse Nabis en de Nederlandse symbolisten.
Hij ontmoette er ook de Deense kunstenaar Mogens Ballin, eveneens lid van Les Nabis. Samen met Ballin ging Verkade naar Bretagne. Het Bretonse landschap imponeerde hem en leverde het onderwerp voor veel werk uit die tijd. Daarnaast probeerde hij de boerenbevolking en hun eenvoud te vangen in zijn schilderijen en tekeningen, in een geïdealiseerd beeld van die levenswijze.

Zowel Verkade als Ballin bekeerden zich tot het katholicisme. In 1893 ging Ballin terug naar Denemarken, hij moest zijn militaire dienstplicht vervullen.
In 1894 zette hij in Kopenhagen een tentoonstelling op van zijn eigen werk samen met dat van Verkade. De tentoonstelling wekte veel sensatie, omdat met hun hang naar traditie, naar objectiviteit en religie in de kunst ze volledig tegen de heersende stroming van realisme en naturalisme in gaan.
Jan Verkade vertrok in 1893 naar Zuid-Duitsland waar hij monnik werd in het klooster Beuron. Hij introduceerde vanuit het klooster de ideeën van de op de Middeleeuwen geïnspireerde, religieuze kunst, bij Nederlandse kunstenaars, vooral bij Jan Toorop.

Bretons meisje

J. Verkade (Zaandam 1868 – 1946 Beuron Duitsland), zwart krijt, 21,4 x 12,3 cm, gemonogrammeerd rechts onder.
Annotatie bovenzijde : Fischer
Annotatie achterzijde : Otto Fischer..souvenir Emma..Jan Verkade

‘Bretons meisje’ is waarschijnlijk gemaakt in 1892-93 in Saint-Nolff in Bretagne. Verkade gaf de meisjes die hij portretteerde vaak een kopie in potlood van hun portret. Wellicht geldt dat ook voor deze tekening.
Jan Verkade was bevriend met een Deense schilder, Mogens Ballin. Dat verklaart misschien dat werk van Jan Verkade in Scandinavië zeer geliefd is.
Onze tekening komt uit een Zweedse collectie, de nazaten van Otto Fischer.