Valk, Hendrik Jacobus VERKOCHTE WERKEN 2018-02-25T00:34:36+00:00

Hendrik Jacobus Valk

Zoeterwoude 1897 – 1986 Arnhem

Hendrik Valk groeide op in Zoeterwoude, in een artistiek milieu: zijn vader was chef ontwerper van zilveren en gouden bestek en vaatwerk bij de firma Van Kempen in Voorschoten. Hij vond dat ook zijn zonen veel moesten lezen en kijken en absoluut een kunstopleiding moesten volgen. In 1912 ging Hendrik Valk naar de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag, waar hij in vier jaar de opleiding tot leraar hand- en rechtlijnig tekenen afrondde.
Hendrik Valk vestigde zich in 1917 in Leiden en kreeg in 1927 zijn eerste solo-expositie in Museum De Lakenhal. Het jaar daarvoor was hij naar Arnhem verhuisd, waar hij tot 1962 als docent aan de kunstacademie zou werken.

Valk was een veelzijdig kunstenaar, werkzaam in een tijd waarin de kunstwereld volop in beweging was. Internationaal verkenden verschillende artistieke stromingen de grens tussen figuratie en abstractie. Hendrik Valk stileerde de werkelijkheid, maar de voorstelling in zijn werk bleef altijd herkenbaar. Hij ging uit van een naturalistische voorstelling, waaruit hij steeds meer details wegliet. Nooit heeft hij zich formeel aangesloten bij een bredere beweging, maar zijn oeuvre vertoont raakvlakken met het werk van De Stijl-kunstenaars. Valk werd door Theo van Doesburg, die deze kunstenaarsbeweging in 1917 oprichtte in Leiden, tevergeefs gevraagd om toe te treden. De eigenzinnige Hendrik Valk wilde niet principieel vasthouden aan abstractie, wat tot uiting komt in de diversiteit van zijn oeuvre.

Bron : Museum De Lakenhal. Het museum bezit een aanzienlijke collectie werken van Hendrik Valk. Lees HIER de volledige tekst van De Lakenhal.
Werk van deze kunstenaar in de huidige collectie

Kemphanen op Wa(a)lenburg, Texel

Th. van Hoytema (1863 – Den Haag – 1917), zwart krijt en aquarel, 33 x 50,5 cm, gedateerd 25.4. XI en geannoteerd Vechtplaats bij Walenburg Texel, atelier van Hoytema R.N.R.H. VERKOCHT
Herkomst : Collectie Nijstad.

Waalenburg ligt in het midden van Texel. Vroeger was dit een kweldergebied. Nu nog zie je de sporen ervan terug in het landschap, zoals de oude kreken. De polder is ontstaan in 1654 door aanleg van de Ruigendijk. Natuurmonumenten kocht in 1909 hier het eerste stukje natuur op het eiland Texel aan. Toen Theo Van Hoytema het gebied in 1911 bezocht was het dus al eigendom van Natuurmonumenten.

Portret van Dora Arntzenius

W.B. Tholen (Amsterdam 1865 – 1931 Den Haag), Houtskool, 62 x 47 cm, gesigneerd links onder. Te dateren rond 1890 VERKOCHT

Moeder met kinderen in het duin

J.E.H. Akkeringa (1861 Blinjoe, Nederlands-Indië – 1942 Amersfoort), aquarel, 20 x 29 cm, gesigneerd links onder. Te dateren 1895 – 1900. VERKOCHT
Literatuur : Johannes Evert Hendrik Akkeringa, schilder van het onbezorgde leven, Sarah de Clercq, 2010 uitgeverij Scriptum. Op pagina 63 nr. 63 staat een vergelijkbare aquarel.
Herkomst : Kunsthandel Albricht, particuliere collectie Nederland.

Wasdag

B.J. Blommers (1845 – Den Haag – 1915), aquarel, 25 x 44,5 cm, gesigneerd rechts onder VERKOCHT

Muzee Scheveningen koopt olieschets van Isaac Israels aan

Muzee Scheveningen heeft afgelopen week een olieverfschets van Isaac Israels (1865-1934) aangekocht waarop twee Scheveningse jonge vrouwen in dracht staan afgebeeld. Fine Art Consultant drs. Jim van der Meer Mohr – tevens lid van de schilderijenadvies-commissie van Muzee – zag het schilderij dit voorjaar in onze stand op de kunstbeurs Art Breda. Het werk vormt een belangrijke aanvulling op de museale collectie van Muzee Scheveningen. De aankoop werd mogelijk door steun van de Stichting Van Rees-Klatte, de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, De Frans Mortelmans Stichting, het Hendrik Muller Fonds en de Stichting Donateurs Muzee Scheveningen.

Het werk was 2008 al tijdelijk in Muzee te zien tijdens de tentoonstelling ‘Schilderen en wonen op Scheveningen’.
Een van de bezoekers, de heer Jan Spaans uit Assen, herkende toen op het schilderij zijn moeder Arendje Roeleveld (1909-2008). Ze had het vaak verteld. Gezellig gearmd, wandelend over de Boulevard met haar vriendinnen Engeltje Westerduijn (geb. 1903) en Anna Post werden zij door de beroemde kunstschilder Isaac Israels gevraagd voor hem te poseren. Natuurlijk moesten hun ouders toestemming geven. De ouders van Engeltje en Arendje vonden het goed, op voorwaarde dat een bekende van de familie bij het poseren aanwezig zou zijn. Na het poseren vroeg Israels aan Arendje of hij haar omslagdoek mocht lenen voor de verdere uitwerking van het schilderij. Kort erna in oktober 1934 overleed plotseling de kunstschilder na een aanrijding door een auto op de Koninginnegracht in Den Haag. De omslagdoek heeft Arendje jammer genoeg nooit teruggekregen. Bij navraag bleek het kledingstuk in de erfenis te zijn opgenomen.

Een kleine potloodschets van de meisjes is in het bezit van het Frans Hals Museum in Haarlem. In de collectie van het Gemeentemuseum Den Haag bevindt zich het uiteindelijke resultaat, een uitgewerkte versie in olieverf van de twee Scheveningse jonge vrouwen getooid met de wat meer kokette ‘daagse’ muts, gearmd wandelend over de Boulevard met zee, strand en duin op de achtergrond.
Muzee Scheveningen heeft nu de derde vaardig uitgewerkte schets van dit schilderij in olieverf verworven. Het is heel bijzonder te weten wie deze twee knappe Scheveningse vrouwen waren. De nieuwe aanwinst hangt al op zaal.
Bron : Muzee Scheveningen

Wij bedanken Muzee Scheveningen voor de aankoop en feliciteren hen met deze prachtige aanwinst in de collectie!

Lees ook het volgende artikel :

Muzee Scheveningen verwerft twee meisjes

 

 

Twee Scheveningse dames, de vriendinnen Arendje Roeleveld en Engeltje Westerduin

I. Israels (Amsterdam 1865 – 1934 Den Haag), olieverf op doek, 55 x 69 cm, gesigneerd rechts onder met atelierstempel,
verso: etiketten tentoonstellingen Muzee/Panorama Mesdag 2008 en 2012 VERKOCHT
Herkomst :
Atelier Isaac Israels; veiling atelier Isaac Israels, tweede gedeelte, Amsterdam (Frederik
Muller) 10-12-1935 nr. 179; coll. Nieuwenhuizen Segaar; vererfd in de familie op De
Haan-Groen; veiling Amsterdam (Christie’s) 14-5-2014 nr. 280 ; particuliere collectie Nederland;
Literatuur:
T. de Liefde, Schilderen en wonen op Scheveningen. Den Haag 2008, afbeelding pag. 100;
W. de Vlieger-Moll, Isaac Israels in Den Haag. Bussum 2012, pag. 69.
Tentoongesteld :
2008 ‘Muzee Scheveningen: Schilderen en wonen op Scheveningen in de Belle Epoque’;
2012 ‘Panorama Mesdag: Isaac Israels in Den Haag’
Een uitgewerkte versie in olieverf is in het Gemeentemuseum, Den Haag, inv.nr. 1-3

Het werk is een olieverfschets waarop twee Scheveningse jonge vrouwen in dracht staan afgebeeld. Dit schilderij uit particulier bezit was in 2008 al tijdelijk in Muzee te zien tijdens de tentoonstelling ‘Schilderen en wonen op Scheveningen’. Een van de bezoekers, de heer Jan Spaans uit Assen, herkende toen op het schilderij zijn moeder Arendje Roeleveld (1909-2008). Ze had het vaak verteld. Gezellig gearmd, wandelend over de Boulevard met haar vriendinnen Engeltje Westerduijn (geb. 1903) en Anna Post werden zij door de beroemde kunstschilder Isaac Israels gevraagd voor hem te poseren. Natuurlijk moesten hun ouders toestemming geven. De ouders van Engeltje en Arendje vonden het goed, op voorwaarde dat een bekende van de familie bij het poseren aanwezig zou zijn. Na het poseren vroeg Israels aan Arendje of hij haar omslagdoek mocht lenen voor de verdere uitwerking van het schilderij. Kort erna in oktober 1934 overleed plotseling de kunstschilder na een aanrijding door een auto op de Koninginnegracht in Den Haag. De omslagdoek heeft Arendje jammer genoeg nooit teruggekregen. Bij navraag bleek het kledingstuk in de erfenis te zijn opgenomen.

Bron : Muzee Scheveningen

Koeien in een bos bij Fontainebleau

W. Roelofs (Amsterdam 1822 – 1897 Berchem), olieverf op doek, 27 x 37 cm, gesigneerd rechts onder en geannoteerd 29. VERKOCHT
Herkomst : Kunsthandel R. Polak, Den Haag
Tentoongesteld en literatuur : Jan Cunen Oss, Kunsthal Rotterdam 2006, afgebeeld in catalogus pag. 129, nr. 38, Haagse ere-tentoonstelling van Willem Roelofs uit collectie Snellen.

Rustende eenden

W. Maris (1844 – en Haag – 1910), aquarel, 20 x 31 cm, gesigneerd rechts onder
Herkomst : Kunsthandel Albricht, Velp, privé collectie Nederland VERKOCHT

Hooischuur

Chris Beekman (Den Haag – 1887 – 1964  Blaricum), zwart krijt, 22 x 18 cm, gesigneerd en gedateerd rechts onder 1902 VERKOCHT
Prijscategorie : tot 500 euro

Vrouwenportret

Chris Beekman (Den Haag – 1887 – 1964  Blaricum), zwart krijt, 42,5 x 29 cm, gesigneerd en gedateerd rechts onder 1906 VERKOCHT
Herkomst : collectie W. Hoogendijk

Geschilderde tuinen in Singer Laren

Van 5 juni tot 26 augustus loopt de tentoonstelling ‘Geschilderde tuinen’ in het Singer Laren.

Geschilderde tuinen toont de bloei van het tuin-genre in de kunst van de periode 1880-1940. Toen was de tuin een belangrijke inspiratiebron voor kunstenaars. Men schilderde de eigen tuin of die van anderen als paradijs of lustoord, als aangename plek om te verblijven, als buitenkamer en intieme setting voor de weergave van de seizoenswisselingen. De tuin vormde het verlengstuk van de veilige beslotenheid van het huis en verzachtte de overgang naar de buitenwereld. Tuinschilderijen konden uitbundige kleurexplosies van bloemen zijn of juist een lieflijke, dromerige of zelfs mystieke sfeer oproepen. De focus in de tentoonstelling zal liggen op de Nederlandse en Belgische vertegenwoordigers van dit genre als Jacobus van Looy, Eduard Karsen, Jan Toorop, Evert Pieters, Pyke Koch, Carel Willink en Emile Claus, Gustave en Léon de Smet en Anna De Weert. Daarnaast worden werken getoond van buitenlandse ‘tuinierende kunstenaars’ als Claude Monet, Henri Le Sidaner, Max Liebermann en Emil Nolde.

Geschilderde tuinen is bijzonder op zijn plaats in Singer Laren vanwege de geschiedenis van de Singertuin. In 1911 gaf het Amerikaanse echtpaar William en Anna Singer opdracht tot het bouwen van villa De Wilde Zwanen op een perceel aan de Oude Drift. De architect Willem Hanrath tekende het ontwerp van de villa en Leonard Springer de tuin. In de tentoonstelling is een zaal gewijd aan de historische Singertuin. Directe aanleiding voor de tentoonstelling is de aanleg en opening van de nieuwe Singertuin naar ontwerp van tuinontwerper Piet Oudolf. Aan zijn werk zal tevens een kleine tentoonstelling gewijd worden.

Ook wij hebben prachtige tuinen in de collectie van Eduard Karsen, van Theo van Hoytema en van Simon Moulijn.

  

 

Femme couchée de la Nouvelle Guinée

K. van Dongen (1877 – 1968), inkt, aquarel en gouache, 27,8 x 45,1 cm, gesigneerd midden onder. Provenance : galerie de Francony Nice gekocht 1962, privé collectie Frankrijk.
Verso : Femme couchée de la Nouvelle Guinée 1920, Van Dongen 29 Villa Saint, Paris XVI, stempel Douane Paris.
Inclusief Wildenstein certificaat. VERKOCHT

Een paard en wagen op een besneeuwd pad in het Haagse Bos

Louis Apol (1850 -Den Haag -1936), olieverf op doek, 100,5 x 80 cm, gesigneerd en gedateerd links onder 1909, in de originele vergulde lijst VERKOCHT

Herkomst :
Sinds 1910 in bezit van dezelfde familie tot  2013, particuliere verzameling Nederland

Dit monumentale schilderij van het Haagse Bos in de winter is in de rijke schakering van grijze en witte tinten een prachtig voorbeeld uit het oeuvre van de kunstenaar. Geschilderd in 1909 en behorend tot de zeldzame groep van gedateerde werken in het oeuvre, behoort het tot de periode die over het algemeen als de beste van de kunstenaar wordt beschouwd. In trefzekere verfstreken geeft Apol hier een blik over een pad in het Haagse Bos. De door een paard voortgetrokken woonwagen was Apol’s rijdende atelier, waarmee hij regelmatig het bos introk om direct in de natuur te werken. De man op de bok zou Apol zelf kunnen zijn.
In 1909, toen dit schilderij ontstond, was Apol een gevierd schilder, die op succesvolle wijze het winterlandschap tot zijn specialiteit had gemaakt en die tevens Koningin Wilhelmina schilderlessen mocht geven. Samen trokken zij er vaak in het rijdende atelier op uit.

Stilleven met oester en tolhorenschelp

Valk-vd-M-Stilleven-met-oester-en-spiraalvormige-schelp

M. van der Valk (Amsterdam 1857 – Laren 1935), pastel, 23,5 x 29 cm, gesigneerd rechts onder. VERKOCHT
Tentoongesteld : Gemeentemuseum Den Haag ‘Rumoer in de stad, de schilders van Tachtig’, 2017
Literatuur : Catalogus ‘Rumoer in de stad, de schilders van Tachtig’, 2017 pagina 140

Zelfportret

P. de Josselin de Jong (St. Oedenrode 1861 – 1906 Den Haag), pastel, 20 x 13,5 cm, gesigneerd rechts onder VERKOCHT

Zittende jongeman

J. Sluijters (‘s-Hertogenbosch 1881 – 1957 Amsterdam), zwart krijt, 32 x 24 cm, gemonogrammeerd, gedateerd 25-6-’05 en geannoteerd Roma
Herkomst : Collectie Hoogendijk Utrecht VERKOCHT

La tête chauve

Moerkerk-La-tête-chauve

H. Moerkerk ( Den Bosch 1879-1949 Haarlem), Houtskool en gekleurd krijt met wit gehoogd, 30 x 25 cm, gesigneerd links onder met annotatie La tête chauve VERKOCHT

Voorjaarstentoonstelling ‘Gekoesterde Kunst’ zeer gewaardeerd!

Op zaterdag 24 maart om 15 uur opende Peter Godefrooij, oud-directeur Academie voor Beeldende Kunsten Arnhem, onze voorjaarstentoonstelling ‘Gekoesterde Kunst’.
Een tentoonstelling gewijd aan tekeningen en schilderijen uit particulier bezit.
Kunst met een familieverhaal, kunst met passie verzameld, kunst van een en dezelfde kunstenaar of juist met de nadruk op een stroming.
Klinkende namen als Louis Apol, Leo Gestel, Theo van Hoytema, Jan Sluijters, H.W. Mesdag, Jan Voerman Sr. en vele anderen.
De tentoonstelling liep t/m het Paasweekend 2 april.

Alle informatie over de tentoonstelling en afbeeldingen van de werken vindt u via de volgende link :

themapagina ‘Gekoesterde Kunst

Speciaal voor de tentoonstelling lieten we een prachtige folder laten drukken. Wilt u alsnog een exemplaar ontvangen? Stuur een e-mail naar info@heinklaver.nl !

Aardewerk vaasje met duinroosjes

J. Voerman Sr. (Kampen 1857 – 1941 Hattem), aquarel, 21 x 15,5 cm, gesigneerd rechts onder
Herkomst : particuliere collectie Nederland VERKOCHT