Kamerlingh Onnes, Menso HUIDIGE COLLECTIE2020-08-15T21:33:35+02:00

Menso Kamerlingh Onnes

Brussel 1860 – 1925 Oegstgeest

Menso Kamerlingh Onnes wordt gerekend tot de schilders van Tachtig. Hij had in Leiden een atelier samen met Floris Verster. Deze was getrouwd met de zus van Menso.  Menso zelf was getrouwd met Kitty Tutein Nolthenius. Hij werd oorspronkelijk beïnvloed door de Haagsche impressionisten, circa 1880 maakte hij landschappen in de stijl van de Haagse School. Later voelde hij zich meer aangetrokken tot de jongere generatie. Deze generatie richtte zich in onderwerpen meer op de mens en het leven in de stad.
Hij was een uitstekend portrettist. In het Academisch Historisch Museum in Leiden bevindt zich de Menso Kamerlingh Onnes Kamer met diverse portretten van wetenschappers en juristen, waaronder de natuurkundige Hendrik Antoon Lorentz en Menso’s jongere broer Heike Kamerlingh Onnes.

Menso Kamerlingh Onnes aquarelleerde vaak ‘bloemverbeeldingen’ zoals hij ze noemde, die verbazingwekkend los waren opgezet. Hij gaf de bloemverbeeldingen ook wel titels uit dichtbundels van Baudelaire zoals ‘Les Fleurs du mal’ uit 1857. Deze Franse dichter en kunstcriticus was een belangrijke figuur voor de symbolisten.

Het betrekkelijk kleine oeuvre van Menso Kamerlingh Onnes aan schilderijen en aquarellen was bij zijn dood in 1925 veelal in familiebezit.
Veel van zijn werk is thans in bezit van musea, zoals de Lakenhal in Leiden. Het is dan ook bijzonder om een aquarel van hem in de collectie te hebben.

Ga naar de bovenkant