Waay, Nicolaas van der VERKOCHTE WERKEN2021-03-14T16:41:13+01:00

Nicolaas van der Waay

1855 – Amsterdam – 1936

Nicolaas van der Waay was niet alleen een succesvol kunstenaar, hij was ook nauw betrokken bij de bevordering van de kunsten in Nederland. Hij won vele medailles en onderscheidingen in Amsterdam, München, Dresden, Wenen, Parijs en Barcelona.
Van der Waay studeerde aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam, en gaf er vanaf 1891 les. Gedurende 30 jaar als docent, vervolgens als professor had hij tientallen beroemde leerlingen. Zijn aanstelling aan de Academie zorgde ook voor belangrijke Rijksopdrachten, zoals het decoreren van de Gouden Koets. Als academisch schilder kreeg juist hij dergelijke opdrachten.
Van der Waay was zeer actief in diverse kunstenaarsverenigingen, organiseerde tentoonstellingen, lezingen, tekenlessen, alles om aandacht te vragen voor kunst.
Hij is het meest bekend om zijn schilderijen en tekeningen van Amsterdamse weesmeisjes. Maar naast figuren maakte hij ook stadsgezichten en landschappen.
Zijn werk kenmerkt zich in de eerste plaats door gedegen vakmanschap en nauwgezette afwerking.
Met de opkomst van het modernisme moest Van der Waay’s kunst het ontgelden.
Vanaf de jaren negentig neigt hij naar meer schetsmatigheid in zijn werken, mogelijk onder invloed van Edouard Manet (1832-1883).
Ga naar de bovenkant