Van 5 juni tot 26 augustus loopt de tentoonstelling ‘Geschilderde tuinen’ in het Singer Laren.

Geschilderde tuinen toont de bloei van het tuin-genre in de kunst van de periode 1880-1940. Toen was de tuin een belangrijke inspiratiebron voor kunstenaars. Men schilderde de eigen tuin of die van anderen als paradijs of lustoord, als aangename plek om te verblijven, als buitenkamer en intieme setting voor de weergave van de seizoenswisselingen. De tuin vormde het verlengstuk van de veilige beslotenheid van het huis en verzachtte de overgang naar de buitenwereld. Tuinschilderijen konden uitbundige kleurexplosies van bloemen zijn of juist een lieflijke, dromerige of zelfs mystieke sfeer oproepen. De focus in de tentoonstelling zal liggen op de Nederlandse en Belgische vertegenwoordigers van dit genre als Jacobus van Looy, Eduard Karsen, Jan Toorop, Evert Pieters, Pyke Koch, Carel Willink en Emile Claus, Gustave en Léon de Smet en Anna De Weert. Daarnaast worden werken getoond van buitenlandse ’tuinierende kunstenaars’ als Claude Monet, Henri Le Sidaner, Max Liebermann en Emil Nolde.

Geschilderde tuinen is bijzonder op zijn plaats in Singer Laren vanwege de geschiedenis van de Singertuin. In 1911 gaf het Amerikaanse echtpaar William en Anna Singer opdracht tot het bouwen van villa De Wilde Zwanen op een perceel aan de Oude Drift. De architect Willem Hanrath tekende het ontwerp van de villa en Leonard Springer de tuin. In de tentoonstelling is een zaal gewijd aan de historische Singertuin. Directe aanleiding voor de tentoonstelling is de aanleg en opening van de nieuwe Singertuin naar ontwerp van tuinontwerper Piet Oudolf. Aan zijn werk zal tevens een kleine tentoonstelling gewijd worden.

Ook wij hebben prachtige tuinen in de collectie van Eduard Karsen, van Theo van Hoytema en van Simon Moulijn.