Zelfportret, potlood, 19 x 21 cm, gesigneerd r.o.. Provenance : Buffa en Zn, Mak van Waay juni ’54 no 286, collectie J.A. van Dongen. Literatuur : Winkler Prinse Encyclopedie 6e druk.

De Amsterdammer Braakensiek was leerling van de schilder David Bles (klik op de link voor werken van deze kunstenaar in onze collectie ) en begon reeds vroeg als boekillustrator, onder andere voor Uit mijn eigen volk van Justus van Maurik, waarvoor hij voor de andere delen van deze schrijver een prachtige reeks van 12 kleurenlitho’s voor de omslagen maakte en voor de boekomslagen van de boeken van C. Joh. Kieviet, de bekende auteur van jeugdboeken en schepper van de romanfiguur Dik Trom.

Grote bekendheid verwierf hij door zijn talrijke politieke prenten, die hij van 1887 tot 1931 tekende voor De Amsterdammer, die in 1925 De Groene Amsterdammer ging heten.

Braakensiek was de grootvader van Jan van Oort, die als Jean Dulieu bekend zou worden met zijn strips, kinderboeken en poppenfilms over Paulus de Boskabouter. Hij behoorde tot de eerste leden van Kunstenaarsvereniging Sint Lucas.