Cramer, Marie ‘Rie’ VERKOCHTE WERKEN2020-09-11T09:56:37+02:00

Marie ‘Rie’ Cramer

Soekaboemi (Java, Nederlands-Indië) 1887 – 1977 Laren

In 1896 verhuisde Rie Cramer vanuit Java naar Arnhem waar zij aan de Teekenschool ‘Kunstoefening’ haar eerste tekenlessen kreeg. In 1904 verhuisde het gezin Cramer naar Den Haag waar Rie van 1905 tot 1907 de Academie van Beeldende Kunsten bezocht.

Al tijdens haar studietijd was Cramer druk bezig met het tekenen van kinderillustraties en het schrijven van kinderversjes.
Voor Cramer vormden deze publicaties het begin van een lange en productieve carrière als illustratrice en schrijfster, waarbij zij haar werkterrein in de loop der jaren steeds verder zou verbreden en verdiepen.

Als illustratrice werd Cramer vooral geïnspireerd door buitenlanders als Arthur Rackham, Audrey Beardsley en Edmund Dulac. Uitgaande van het voorbeeld van deze kunstenaars uit de Art Nouveau ontwikkelde Cramer gaandeweg een eigen stijl. Het werk dat tussen 1910 en 1920 tot stand kwam, is verfijnd met zeer gedetailleerde kinderfiguurtjes in gemengde en tere kleuren. De contouren van de afbeelding werden in zwarte inkt neergezet, de rest werd geaquarelleerd. Haar stijl vormde jarenlang de norm voor de uiterlijke vorm van de kinderboeken in Nederland, en velen lieten zich door haar inspireren. Verder experimenteerde Cramer in deze periode met verschillende grafische technieken, zoals etsen, litho’s en houtsneden. Het hoge niveau dat haar illustraties in dit decennium bereikten, zou zij in de jaren twintig en daarna niet meer evenaren, hoewel zij juist met dat latere werk het beroemdst is geworden.

Ga naar de bovenkant