Israels, Isaac Lazarus HUIDIGE COLLECTIE2020-08-15T21:31:21+02:00

Isaac Lazarus Israels

Amsterdam 1865 – 1934 Den Haag

Als zoon van Jozef Israëls werd het schildersvak Isaac Israels met de paplepel ingegoten. Hij volgde al vanaf zijn dertiende lessen aan de Haagse Academie.
In 1886 schreef Israels zich in aan de Amsterdamse Rijksacademie, maar hij had zoveel talent dat hij voortijdig stopte en zich al snel als zelfstandig kunstenaar vestigde .
Isaac Israels raakte in Amsterdam bevriend met George Hendrik Breitner. Beiden legden ze het leven van alledag in de stad vast. Zij schetsten en aquarelleerden in de open lucht. Met een enorme vrijheid, vaak in één keer op het papier gezet. Zij werden de ‘Amsterdamse impressionisten’ genoemd. Opstandig en vernieuwend, zich losmakend van de Haagse School waartoe zijn vader Jozef behoorde.

Tussen 1903 en 1923 verbleef Israels in Parijs, aansluitend in Londen en in 1921 reisde hij naar Nederlands-Indië. Israels verbleef voornamelijk op Java, en wel in Batavia, Buitenzorg, Yogjakarta en Solo waar hij enige tijd aan het hof van de Mangkoenegara verbleef, geïntroduceerd door de danser Raden Mas Yojana, die hij in Nederland had ontmoet.
In 1923 keerde hij terug naar Den Haag, waar het atelier van zijn vader zijn nieuwe werkplaats werd. Tot zijn dood maakte hij daar schilderijen in impressionistische stijl met lichte kleuren.

Ga naar de bovenkant