Nieweg, Jakob VERKOCHTE WERKEN2021-03-25T11:06:20+01:00

Jakob ‘Jaap’ Nieweg

Hogebeintum 1877 – 1955 Amersfoort

Jakob Nieweg was opgeleid als predikant, maar koos toch voor een leven als kunstschilder. Hij tekende en schilderde landschappen, portretten, stadsgezichten maar vooral stillevens.

Nieweg bleef religieus en bewonderde de schepping, had respect voor elke vorm van leven en schilderde alles met een groot gevoel voor detail.
Hoewel Jakob Nieweg voornamelijk autodidact was, heeft de kunstpedagoog H.P. Bremmer grote invloed op hem gehad. Deze leerde hem de werkelijkheid en dan vooral de niet waarneembare, spirituele dimensie ervan, door middel van intensieve observatie van de natuur te doorgronden en te verbeelden. Niewegs stillevens kunnen worden opgevat als moderne varianten van zogenaamde Vanitas schilderijen, waarbij met bijvoorbeeld schedels, gedoofde kaarsen, verwelkte bloemen, zeepbellen, vergane boeken, muziekinstrumenten, klokken of omgevallen glazen de ijdelheid, tijdelijkheid en zinloosheid van het aardse wordt gevisualiseerd.
De eeuwige cyclus van leven en dood, van bloei en vergankelijkheid, is een steeds terugkerend thema in zijn werk. In veel stillevens gaan symbolen van het leven (bloeiende bloemen) samen met symbolen van de dood (schedels, dode dieren).

Door zijn vriendschap met de kunstcriticus Just Havelaar verhuisde Jakob Nieweg in 1919 naar Amersfoort. Nieweg was medeoprichter van de Amersfoortse Kunstkring. Er werden tentoonstellingen georganiseerd van het werk van belangrijke kunstenaars, waaronder Van Gogh, Ensor en Permeke. Nieweg is de rest van zijn leven in Amersfoort blijven wonen. Hij maakte vele Amersfoortse stadsgezichten, vooral wintergezichten. En hij portretteerde de oudere generatie Amersfoorters. In hun doorleefde uiterlijk vond Nieweg het beste de sporen van het leven terug.

Ga naar de bovenkant