Nijs A. VERKOCHTE WERKEN2021-02-08T18:43:32+01:00

Alexis Nijs

1844 – Brussel – 1930

Nijs studeerde aan de Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique in Brussel. Hij was lid van de kunstenaarsvereniging L’Essor in Brussel. De leden waren progressieven die zich wilden afzetten tegen het academisme en  een voorkeur hadden voor realistische kunst. Naast Brussel organiseerden ze ook tentoonstellingen in Antwerpen, Oostende en Londen. Ze traden op als belangenvereniging die gunstige prijzen afdwong bij leveranciers van kunstmaterialen. Na onenigheid in 1883 sloten enkele kunstenaars zich aan bij Les Vingt. Dit kwam vanwege het gebrek aan programma van L’Essor. In 1892 splitste zich ook een groep af van L’Essor en vormden de vereniging Pour L’Art.
Alexis Nijs was bevriend met H.W. Mesdag.
Ga naar de bovenkant