Valk, Maurits Willem van der HUIDIGE COLLECTIE2019-02-22T14:28:21+01:00

terug naar huidige collectie per kunstenaar

Maurits Willem van der Valk

Amsterdam 1857 – 1935 Laren

Maurits (Mau) van der Valk was schilder, etser en kunstcriticus. Zijn vader was huisschilder en leerde hem de eerste schilders technieken. Maurits koos liever voor een kunstzinnige richting en ging naar de Rijksacademie van beeldende kunsten in Amsterdam van 1878 tot 1884. Hij kreeg er les van o.a. August Allebé.

Op de Academie leerde hij Jan Veth, Willem Witsen en Jacobus Van Looy kennen. Zij werden samen met een jeugdvriend, de dichter Willem Kloos, een hechte vriendengroep. Mau’s atelier aan de Amsteldijk was de plek waar de jonge kunstenaars elkaar ontmoetten.

In 1881 werd het Amsterdamse literaire genootschap Flanor opgericht, met als doel het vernieuwen van literatuur en kunst. Flanor werd het trefpunt van de Tachtigers, een groep jonge vooruitstrevende schrijvers en kunstenaars. Maurits van der Valk was een van hen, net als zijn kunstvrienden Van Looy, Veth en Witsen. Ook Willem Kloos en Frederik van Eeden waren lid en behoorden ook tot de Tachtigers.

Kunst moet stemming uitdrukken, vond Maurits van der Valk. Of, zoals Willem Kloos het raak omschreef : ‘‘ kunst is de aller-individueelste expressie van de aller-individueelste emotie’. Precies dat hadden de Tachtigers voor ogen.

In 1885 werd De Nieuwe Gids opgericht. Witsen, Van Looy, Veth en Van der Valk schreven de kunstkritieken. De gedachte was dat zij dit als kunstenaars beter konden dan letterkundigen. Van der Valk gebruikte als publicist een pseudoniem : J. Stemming, een toepasselijke naam.

Van 1883 tot 1890 gaf hij les aan een tekenschool in Amsterdam. In 1889 vloog zijn atelier in brand. Van het verzekeringsgeld trok hij naar Parijs, waar hij enige tijd woonde en zijn latere vrouw Baukje van Mesdag leerde kennen. In 1893 keerde het gezin terug in Nederland. Hij gaf na zijn terugkeer particulier les aan onder anderen Pieter Dupont en Samuel Jessurun de Mesquita.

Schelp

M. van der Valk (Amsterdam 1857 – 1935 Laren), aquarel, 30 x 36 cm, gesigneerd rechts onder
Herkomst : particuliere collectie Amsterdam

De Kei van Hilversum

M. van der Valk (Amsterdam 1857 – 1935 Laren), zwart en gekleurd krijt, 46 x 32,5 cm, gesigneerd rechts onder en gedateerd ’21

De 13.000 kg wegende kei werd in 1916 gevonden op de Westerheide bij de Aardjesberg tussen Laren en Hilversum, bij de aanleg van een fietspad van de Crailosebrug naar het Sint Janskerkhof in Laren. Het is een zwerfkei, daterend uit de voorlaatste ijstijd, die in de Middeleeuwen als grenspaal fungeerde tussen Hilversum en Laren. In die tijd werden zwerfkeien en grote oude bomen vaker als grensmarkering gebruikt. De kei werd in augustus 1921 uitgegraven en met veel moeite verplaatst naar de ‘s Gravelandseweg in Hilversum, bedoeld als toeristische attractie.
Maurits van der Valk positioneerde de Hilversumse Kei in vol ornaat in zijn oorspronkelijke omgeving, met op de achtergrond de contouren van Hilversum. Thans bevindt zich daar het Mediapark.
Meer informatie over De Hilversumse Kei, zie Het historisch tijdschrift van de stichting ‘Vecht en Eem’ 

Landschap met karrespoor bij Laren

M. van der Valk (Amsterdam 1857 – Laren 1935), zwart en gekleurd krijt, 26 x 37 cm, gesigneerd rechts onder en gedateerd ’21
Herkomst : particuliere collectie Aerdenhout, geschonken aan de schoonmaakster van de familie

Heidelandschap

M. van der Valk (Amsterdam 1857 – 1935 Laren), olieverf op paneel, 35 x 26 cm, gemonogrammeerd rechts onder. Herkomst : Kunsthandel van Gogh, Amsterdam, tentoongesteld : M.W. van de valk, 1904, no. 48 Heistudie

Bloemstilleven met chrysanten

Valk-vd-M.-Olieverf-met-chrysanten

M. van der Valk (Amsterdam, 16 december 1857 – Laren, 6 mei 1935), olieverf op doek, 43 x 34 cm, gesigneerd rechts onder.
Tentoongesteld : Gemeentemuseum Den Haag ‘Rumoer in de stad, de schilders van Tachtig’, 2017
Literatuur : Catalogus ‘Rumoer in de stad, de schilders van Tachtig’, 2017 pagina 140