Verkochte werken op datum 2018-02-24T23:31:34+00:00

VERKOCHTE WERKEN OP DATUM

Klik hier voor de huidige collectie

Moeder met kind

Ch.-van-Pallandt-1898-1997-Moeder-met-kind-potlood-31-x-20-cm-ges.-r.o.-en-ged.-1955-prov.-zie-e-mail

Ch. van Pallandt (1898 – 1997 ),  potlood – 31 x 20 cm, gesigneerd rechts onder en gedateerd 1955 VERKOCHT

Niemand kan twee heeren dienen

J. Toorop (Poerworedjo 1858 – 1928 Den Haag), bruine inkt en aquarel, 21 x 13,5 cm, gesigneerd en gedateerd rechts onder 1926, met annotatie Niemand kan twee heeren dienen VERKOCHT
Herkomst : Kunsthandel Douwes, Amsterdam, privé collectie New York.

Roodbonte koe

J. Voerman Sr. (Kampen 1857 – 1941 Hattem), olieverf op paneel,  13 x 18 cm, gemonogrammeerd rechts onder VERKOCHT

Bloembollenvelden

G.W. Dijsselhof (Zwollerkerspel 1866 – 1924 Overveen), olieverf op paneel, 12,5 x 18 cm, gemonogrammeerd links onder VERKOCHT
Herkomst : collectie Vattier Kraane

IJsvermaak

G.W. Dijsselhof (Zwollerkerspel 1866 – 1924 Overveen), olieverf op paneel, 10 x 16 cm, gemonogrammeerd links onder, te dateren rond 1900 VERKOCHT
Herkomst :
E.J. Van Wisseling en Co., Amsterdam 1903; Collectie J.M.P. Glerum, Amsterdam 1925; Veiling J.M.P. Glerum bij Mak van Waay Amsterdam, 1933 , lot 48; Collectie De Geus van de Heuvel, Veiling De Geus van de Heuvel bij Mak van Waay Amsterdam 1976; Collectie J.P. Glerum Amsterdam; Collectie Salomonson 2017
Tentoongesteld :
Museum de Waag, Amsterdam 1953; Stedelijk Museum Amsterdam collectie De Geus van de Heuvel, 1958 nr. C113; Singer Laren idem 1966 nr. 76
Literatuur : ‘Diversiteit en samenhang – catalogus van een studiekabinet’, J.W. Salomonson, 2016, uitgegeven door Eburon

 

Vissen

G.W. Dijsselhof (Zwollerkerspel 1866 – 1924 Overveen), marouflé, 18 x 22 cm, gemonogrammeerd links onder VERKOCHT
Herkomst :
Particuliere collectie Nederland

Gezicht op Veere

J.F.E. ten Klooster ( Kudus Java 1873 – 1940 Veere ), Houtskool, 73 x 90 cm, monogram rechts onder TK. VERKOCHT
Herkomst : privé collectie Amsterdam
‘Gezicht op Veere’ is realistisch getekend in de sfeer van de jaren ’20. In dit werk is de invloed van Indonesië duidelijk zichtbaar.
Dit zal ook de datering van het werk zijn, tussen 1920 – 1930.

Wolkenlucht

W.B. Tholen (Amsterdam 1865 – 1931 Den Haag), marouflé, 25,5 x 32,5 cm, gesigneerd rechts onder en gedateerd ’05 VERKOCHT

Een dagje op het strand

L. Soonius (1883 – Den Haag – 1956), zwart krijt, 27,5 x 35,5 cm, gesigneerd rechts onder. VERKOCHT
Herkomst : particuliere collectie Nederland

Kemphanen op Wa(a)lenburg, Texel

Th. van Hoytema (1863 – Den Haag – 1917), zwart krijt en aquarel, 33 x 50,5 cm, gedateerd 25.4. XI en geannoteerd Vechtplaats bij Walenburg Texel, atelier van Hoytema R.N.R.H. VERKOCHT
Herkomst : Collectie Nijstad.

Waalenburg ligt in het midden van Texel. Vroeger was dit een kweldergebied. Nu nog zie je de sporen ervan terug in het landschap, zoals de oude kreken. De polder is ontstaan in 1654 door aanleg van de Ruigendijk. Natuurmonumenten kocht in 1909 hier het eerste stukje natuur op het eiland Texel aan. Toen Theo Van Hoytema het gebied in 1911 bezocht was het dus al eigendom van Natuurmonumenten.

Moeder met kinderen in het duin

J.E.H. Akkeringa (1861 Blinjoe, Nederlands-Indië – 1942 Amersfoort), aquarel, 20 x 29 cm, gesigneerd links onder. Te dateren 1895 – 1900. VERKOCHT
Literatuur : Johannes Evert Hendrik Akkeringa, schilder van het onbezorgde leven, Sarah de Clercq, 2010 uitgeverij Scriptum. Op pagina 63 nr. 63 staat een vergelijkbare aquarel.
Herkomst : Kunsthandel Albricht, particuliere collectie Nederland.

Wasdag

B.J. Blommers (1845 – Den Haag – 1915), aquarel, 25 x 44,5 cm, gesigneerd rechts onder VERKOCHT

Twee Scheveningse dames, de vriendinnen Arendje Roeleveld en Engeltje Westerduin

I. Israels (Amsterdam 1865 – 1934 Den Haag), olieverf op doek, 55 x 69 cm, gesigneerd rechts onder met atelierstempel,
verso: etiketten tentoonstellingen Muzee/Panorama Mesdag 2008 en 2012 VERKOCHT
Herkomst :
Atelier Isaac Israels; veiling atelier Isaac Israels, tweede gedeelte, Amsterdam (Frederik
Muller) 10-12-1935 nr. 179; coll. Nieuwenhuizen Segaar; vererfd in de familie op De
Haan-Groen; veiling Amsterdam (Christie’s) 14-5-2014 nr. 280 ; particuliere collectie Nederland;
Literatuur:
T. de Liefde, Schilderen en wonen op Scheveningen. Den Haag 2008, afbeelding pag. 100;
W. de Vlieger-Moll, Isaac Israels in Den Haag. Bussum 2012, pag. 69.
Tentoongesteld :
2008 ‘Muzee Scheveningen: Schilderen en wonen op Scheveningen in de Belle Epoque’;
2012 ‘Panorama Mesdag: Isaac Israels in Den Haag’
Een uitgewerkte versie in olieverf is in het Gemeentemuseum, Den Haag, inv.nr. 1-3

Het werk is een olieverfschets waarop twee Scheveningse jonge vrouwen in dracht staan afgebeeld. Dit schilderij uit particulier bezit was in 2008 al tijdelijk in Muzee te zien tijdens de tentoonstelling ‘Schilderen en wonen op Scheveningen’. Een van de bezoekers, de heer Jan Spaans uit Assen, herkende toen op het schilderij zijn moeder Arendje Roeleveld (1909-2008). Ze had het vaak verteld. Gezellig gearmd, wandelend over de Boulevard met haar vriendinnen Engeltje Westerduijn (geb. 1903) en Anna Post werden zij door de beroemde kunstschilder Isaac Israels gevraagd voor hem te poseren. Natuurlijk moesten hun ouders toestemming geven. De ouders van Engeltje en Arendje vonden het goed, op voorwaarde dat een bekende van de familie bij het poseren aanwezig zou zijn. Na het poseren vroeg Israels aan Arendje of hij haar omslagdoek mocht lenen voor de verdere uitwerking van het schilderij. Kort erna in oktober 1934 overleed plotseling de kunstschilder na een aanrijding door een auto op de Koninginnegracht in Den Haag. De omslagdoek heeft Arendje jammer genoeg nooit teruggekregen. Bij navraag bleek het kledingstuk in de erfenis te zijn opgenomen.

Bron : Muzee Scheveningen

Koeien in een bos bij Fontainebleau

W. Roelofs (Amsterdam 1822 – 1897 Berchem), olieverf op doek, 27 x 37 cm, gesigneerd rechts onder en geannoteerd 29. VERKOCHT
Herkomst : Kunsthandel R. Polak, Den Haag
Tentoongesteld en literatuur : Jan Cunen Oss, Kunsthal Rotterdam 2006, afgebeeld in catalogus pag. 129, nr. 38, Haagse ere-tentoonstelling van Willem Roelofs uit collectie Snellen.