Witsen, Willem Arnoldus VERKOCHTE WERKEN2021-03-14T17:17:01+01:00

Willem Arnoldus Witsen

1860 – Amsterdam – 1923

Witsen was een telg uit een vermaarde Amsterdamse familie, die in de 17e eeuw al een grote rol speelde in het bestuur van de stad, met burgemeesters als Cornelis en vooral Nicolaas Witsen.
Hij studeerde aan de Rijksakademie in Amsterdam, samen met o.a. Willem Bastiaan Tholen, Eduard Karsen, Mau van der Valk, Jan Veth en Antoon Derkinderen.
Waarschijnlijk door Van der Valk, die een jeugdvriend was van Willem Kloos, raakte Witsen met deze en de andere Tachtigers bevriend.
Hij was zeer actief in de Beweging van Tachtig, steunde De Nieuwe Gids in financieel opzicht en schreef hierin onder diverse schuilnamen artikelen over moderne kunst, waarbij hij vooral getuigde van zijn grote bewondering voor de schilderkunst van Millet.
Aanvankelijk vormde de mens op het land, zoals herders en land- en bosarbeiders, zijn inspiratiebron. Witsen woonde van 1884 tot 1888 op ‘Ewijckshoeve’, het buiten van de familie Witsen bij Lage Vuursche, en ontmoetingsplaats voor schilders en musici; daar waren het landschap en de arbeidende bevolking zijn voornaamste onderwerp.

In 1888 vertrok hij naar Londen, waar hij tot 1890 bleef. Deze tijd is beslissend geworden voor zijn kunstenaarschap. In donkere visionaire prenten beeldde hij de stad uit in al haar sombere majesteit, met mensen en rijtuigen en slechts schaarse beweging tussen de grote vormen van bruggen en gebouwen. In Londen maakte hij krachtige stemmige stadsgezichten vol poëzie, vaak geschilderd langs de oevers van de Theems.
Witsen was gefascineerd door het verstilde stadsgezicht. Hij maakte stadsgezichten vooral in Amsterdam, Dordrecht en Rotterdam. Mensen zijn op zijn verstilde, ingetogen schilderijen weinig te zien,
Toch was Witsen een begenadigd portrettist. In de jaren negentig ontstond een reeks getekende, geschilderde, gefotografeerde en geëtste portretten van schrijvers en schilders rondom het tijdschrift De Nieuwe Gids.
Al vroeg interesseerde Witsen zich ook in grafiek. In 1885 stichtte hij met Veth en Derkinderen de Nederlandse Etsclub, die portefeuilles met etsen uitgaf en jaarlijks exposeerde. Het landschap was aanvankelijk zijn voornaamste onderwerp, maar later ging hij ook de grote stad in etsen vastleggen.
Witsen was zeer geïnteresseerd in artistieke technieken, maakte zelf veel proefdrukken van zijn etsen en ontwikkelde en drukte ook zelf de prachtige foto’s af die hij van zijn gezin en vrienden maakte.

Bronvermelding : Huygens ING

Ga naar de bovenkant