Sluijters,-Jan,-Amstel-met-Munttoren-bij-avond 

J. Sluijters ( 1881 – 1957 ), Potlood, houtskool, aquarel en pastel, 32 x 40 cm, gesigneerd links onder in originele lijst P. van Eeden Eindhoven, label eigendom den Heer Albert van Abbe VERKOCHT
Herkomst :
H.J. van Abbe
A.J.A. van Abbe ( zoon )
Privé collectie Duitsland

Waarschijnlijk geobserveerd vanaf een bovenverdieping van debatcentrum ‘Salvatori’, het huidige theater ‘De Kleine Komedie’, is hier de Binnen Amstel weergegeven met op de voorgrond de Halvemaansbrug. De Regulierssteeg breekt de linker gevelrij, verderop zijn Muntplein en -toren zichtbaar. Aan de overzijde van het water bevindt zich op de verre hoek het huidige Hotel de l’Europe met iets verder naar rechts de veilingzaal waar de spectaculaire kunstveilingen van Fred. Muller plaatsvonden. In de verte blinkt het luministische aureool van de nachtelijke stad met achter de Munttoren een neon-reclame van de bekende Milka-chocolade.

Het hier gepresenteerde blad ontstond omstreeks 1925 als voortekening voor een schilderij dat zich tegenwoordig in bruikleen in het Drents Museum te Assen bevindt. Schilderij en tekening maken onderdeel uit van een reeks Amsterdamse stadsgezichten bij avond, klein in aantal, die tussen 1920 en 1927 ontstond. De voortekening werpt nieuw licht op de werkwijze van de kunstenaar; de compositie is in het uiteindelijke schilderij exact drie keer uitvergroot. Het schilderij ontstond in het atelier aan de Lomanstraat te Amsterdam, waar het te zien is op een persfoto die in 1927 in de Indische Courant werd afgedrukt. In de ontstaansperiode van deze reeks onderhield Sluijters nauwe banden met schilders uit de Bergense School.