Het expressionisme was een veelvuldig toegepaste stijl aan het begin van de twintigste eeuw en vormde een reactie op het academisme van de negentiende eeuw, waarin volgens de expressionisten teveel naar regels werd geschilderd in plaats van naar het gevoel.
In de stijl van het expressionisme is niet de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid van belang, maar de innerlijke expressie van de kunstenaar. De kunstenaar tracht zijn gevoelens, zijn ervaringen, uit te drukken, waardoor in expressionistische kunstwerken de band met de werkelijkheid zodanig vervaagt, dat nieuwe vrij ontstane vormen een kans krijgen.
De mens en het landschap zijn de belangrijkste motieven. Het doel is het natuurlijke leven als zodanig te schilderen of om op een zo simpele mogelijke manier gevoelens van landschap of van mensen tot uitdrukking te brengen.
In onze collectie bevinden zich drie werken van belangrijke Buitenlandse expressionisten :
George Grosz, Oskar Kokoscha en Maurice de Vlaminck. Klikt u op de namen van de kunstenaars en lees er meer over.