Niet alleen particulieren kopen kunstwerken op PAN Amsterdam, ook vertegenwoordigers van musea en andere kunsthistorische instellingen,
zoals het Noord-Hollands Archief.
Het leuke van zo’n aankoop is, dat het werk in openbaar bezit komt en te bezichtigen zal zijn voor een breed publiek.

Het Noord-Hollands Archief koos voor een tekening van Theo van Hoytema (1863 – Den Haag – 1917) van kemphanen op Waalenburg, een natuurgebied in het midden van Texel. Vroeger was dit een kweldergebied. Nu nog zie je de sporen ervan terug in het landschap, zoals de oude kreken. De polder is ontstaan in 1654 door aanleg van de Ruigendijk. Theo van Hoytema bezocht het eiland in 1911 en 1912 en maakte er een serie tekeningen van het landschap en de vogels.

Daarnaast kocht het archief een pastel van Anthon van Rappard (Zeist 1858 – 1892 Santpoort) van ons. Het werk is een van de 50 tekeningen en olieschetsen die Van Rappard maakte in de Haarlemse katoenverffabriek Prévinaire. Er waren in de 19e eeuw drie grote katoenverffabrieken in Haarlem. De katoenindustrie was belangrijk, maar het werk was zwaar en de fabrieken zorgden voor stankoverlast in de Haarlemse grachten door de vele lozingen. De tekeningen en schetsen van Van Rappard zijn van grote waarde, niet alleen omdat zij tot het beste werk van zijn oeuvre behoren maar ook omdat zij een heel goed beeld geven van katoenindustrie in die tijd.

We feliciteren het Noord-Hollands Archief met deze bijzondere aankopen!